Ukončeno

Středověk | Období vlády Habsburků | Československo | Světové mince | Papírová platidla


Aukční prirážka 20%

Bankovky Území Československa

Položka 4596

Nabídnout


Počáteční cena 500 €
Příklep Neprodáno

Popis

1000 Kčs 1986 U 44 (bankovní vzor), Bankovní vzor k 30. výročí měnové odluky, český kolek, 2x SPECIMEN oproti sobě,
UNC