Ukončeno

Středověk | Období vlády Habsburků | Československo | Světové mince | Papírová platidla


Aukční prirážka 20%

Bankovky Území Československa

Položka 4545

Nabídnout


Počáteční cena 100 €
Příklep Neprodáno

Popis

1000 Ks 1940 2T4,
good EF | Několik drobných nečistot na bankovce.