Ukončeno

Středověk | Období vlády Habsburků | Československo | Světové mince | Papírová platidla


Aukční prirážka 20%

Novověk Světové mince

Položka 4400

Nabídnout


Počáteční cena 20 €
Příklep Neprodáno

Popis

3 Groš 1598, Poznaň,
EF / about EF