Ukončeno

Středověk | Období vlády Habsburků | Československo | Světové mince | Papírová platidla


Aukční prirážka 20%

Novověk Světové mince

Položka 4222

Nabídnout


Počáteční cena 2 400 €
Příklep Neprodáno

Popis

Zlatá medaile (1973), Vzpomínka na Obchodní a průmyslovou komoru v Paříži, Paříž, J. Coeffin, 41,24 g, 41 mm, Au,
Vzácná!,
about UNC / about UNC