Ukončeno

Středověk | Období vlády Habsburků | Československo | Světové mince | Papírová platidla


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 3422

Nabídnout


Počáteční cena 600 €
Příklep Neprodáno

Popis

Tolar 1641, Kremnica, Ag ,
good VF / about EF | Stopy koroze. Čištěný.