Ukončeno

Středověk | Období vlády Habsburků | Československo | Světové mince | Papírová platidla


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 3376

Nabídnout


Počáteční cena 180 €
Příklep Neprodáno

Popis

Tolar 1621, Hall, Ag,
Tyrolsko
EF / EF | Stopy koroze.