Ukončeno

Středověk | Období vlády Habsburků | Československo | Světové mince | Papírová platidla


Aukční prirážka 20%

Středověk Bohemika

Položka 3195

Nabídnout


Počáteční cena 30 €
Příklep 40 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Brakteát, Friedensburg 232.
about EF / about EF | Olámaný.