Ukončeno

Středověk | Období vlády Habsburků | Československo | Světové mince | Papírová platidla


Aukční prirážka 20%

Středověk Bohemika

Položka 3119

Nabídnout


Počáteční cena 15 €
Příklep Neprodáno

Popis

Brakteát, Morava, Cach 956.
about EF / about EF | Mírně nedoražený. Olámaný.