Ukončeno

Středověk | Období vlády Habsburků | Československo | Světové mince | Papírová platidla


Aukční prirážka 20%

Bankovky Území Československa

Položka 2181

Nabídnout


Počáteční cena 1 000 €
Příklep Neprodáno

Popis

20 Kč 1919, MCH 10a.
about EF | Odborně reparováno natržení na několika místech.