Ukončeno

Středověk | Období vlády Habsburků | Československo | Světové mince | Papírová platidla


Aukční prirážka 20%

Novověk Světové mince

Položka 2169

Nabídnout


Počáteční cena 8 000 €
Příklep Neprodáno

Popis

Tolar 1537, Württembersko. Vévoda Ulrich 1498-1550, 27,59 g, Ag,
Velmi vzácný!, Davenport 9961.
about EF / about EF | Mírně nedoražený. Nepatrný dvojráz.