Ukončeno

Středověk | Období vlády Habsburků | Československo | Světové mince | Papírová platidla


Aukční prirážka 20%

Středověk Bohemika

Položka 2017

Nabídnout


Počáteční cena 80 €
Příklep 130 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Denár, Na aversu vyobrazen portrét princezny se dvěma žezly nad obloukovou římsou. Na reversu majestátný kráčející lev, 0,71 g, Ag,
Velmi vzácný!, Cach 884.
good EF / good EF | Výjimečný exemplář! Pěkná patina. Vylomený. Drobné vady střížku. Drobné stopy koroze. Mírně nedoražený. Původní podložní štítek.