Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 988

Nabídnout


Počáteční cena 200 €
Příklep 320 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolar 1625, Praha, Beneš Hübmer, 28,43 g, Ag, Janovský 55, Halačka 741.
about VF / VF