Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 984

Nabídnout


Počáteční cena 150 €
Příklep 240 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

24 Krejcar 1620, Kutná Hora, Šebestián Höltzl,
good VF / good VF | Drobné stopy koroze. Mírně nedoražený.