Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 952

Nabídnout


Počáteční cena 160 €
Příklep 700 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Malý groš 1578, MALEI GROSS, Praha, Jan Harder, 1,09 g, Ag,
Vzácný!, Janovský 2a, Halačka 329, Chaura 226 var., Hanibal – Novák 1a.
about EF / about EF