Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Středověk Bohemika

Položka 849

Nabídnout


Počáteční cena 100 €
Příklep 140 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

AE medaile – Pražský groš (tlustý), Na korunovaci Ludvíka Jagellonského za českého krále v roce 1509, Kutná Hora, Hanuš z Řásné, 25,45 g, Ag,
Vzácná!, Smolík III/35, Hásková –, Chaura –.
good VF / good VF | Pozdější olověný odlitek. Originální vzorová ražba je považována za nejstarší medaili vyrobenou v Čechách.