Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Položka 518

Nabídnout


Počáteční cena 30 €
Příklep 180 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Kvinár, Typ Büschel, 1,79 g, 10-12 mm,
good EF / good EF