Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Položka 494

Nabídnout


Počáteční cena 60 €
Příklep 180 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Obol (3./2. stol. př. Kr.), Slovevský typ, 0,71 g, 8-9 mm,
Vzácný!, Kostur – Gášpár 99.
VF / good VF