Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Položka 482

Nabídnout


Počáteční cena 150 €
Příklep 460 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

1/8 Statéru (2./1. stol. př. Kr.), Mušlový typ, 0,72 g, 8-9 mm, Kostur – Gášpár 146 var..
good VF / good VF