Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Položka 457

Nabídnout


Počáteční cena 10 €
Příklep 60 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Obol (2./1. stol. př. Kr.), Typ Stradonice, 0,4 g, 7-8 mm, Kostur – Gášpár 148 var..
EF / about EF