Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Položka 449

Nabídnout


Počáteční cena 30 €
Příklep 100 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Obol (3./2. stol. př. Kr.), Typ Horoměřice / Dřemčice, 0,77 g, 10 mm, Kostur – Gášpár 41 var..
good VF / good VF | Stopy koroze.