Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Položka 447

Nabídnout


Počáteční cena 20 €
Příklep 80 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Obol (3./2. stol. př. Kr.), Typ Horoměřice / Dřemčice, 0,8 g, 9 mm, Kostur – Gášpár 41 var..
good VF / good VF | Olámaný.