Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Položka 446

Nabídnout


Počáteční cena 140 €
Příklep 280 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Obol (3./2. stol. př. Kr.), Typ býk s volutou, 0,52 g, 9-10 mm, Ag,
Velmi vzácný!, Kostur – Gášpár 7 var., Militký II:02.B.2.
VF / VF | Nepatrně vylomený.