Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 424

Nabídnout


Počáteční cena 20 000 €
Příklep 40 000 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolar 1773, Praha, Erdmann+Stöhr, 27,91 g, Ag,
Extrémně vzácný!, Ex Aurea 9/2003, #700, Ex Rauch 72/2003 #2017, Ex Davenport Collection, Eypeltauer 198, Frühwald 869 (this piece), Davenport 1139 (this piece), Halačka 1944.
about EF / about EF | Podle zjištění aukčního domu se na trhu vyskytl pouze 1 kus!