Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 380

Nabídnout


Počáteční cena 1 000 €
Příklep 6 000 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

120 Krejcar 1621, Praha, Beneš Hübmer, 24,76 g, Ag, Janovský 16, Dietiker 699, Halačka 697.
about UNC / about UNC | Kabinetní kus s nádhernou patinou a zrcadlovým leskem v plochách. Nepatrný dvojráz. Vzácný v této zachovalosti.