Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 376

Nabídnout


Počáteční cena 800 €
Příklep 2 000 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolar 1637, Praha, Jakub Bernard Wolker, 29,06 g, Ag,
Vzácný!, Janovský 70, Dietiker 718, Halačka 750.
EF / EF | Pěkná patina. Varianta opisu II.D.G – R – IM.