Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 362

Nabídnout


Počáteční cena 800 €
Příklep 2 200 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

12 Krejcar 1619, Jáchymov, Centurio Lengefelder, 4,17 g, Ag,
Vzácný!, Janovský 2a/2b, Halačka 592/593.
about UNC / about UNC | Kabinetní kus se zbytky zrcadlového lesku v plochách. Nepatrně vylomený.