Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 360

Nabídnout


Počáteční cena 500 €
Příklep 3 000 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

24 Krejcar 1619, Olomouc, Kryštof Cantor, 6,42 g, Ag, Halačka 615a, Chaura 197.
Morava
good EF / good EF | Mírně nedoražený. Chyba střížku. Nepatrný dvojráz.