Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 350

Nabídnout


Počáteční cena 1 000 €
Příklep 2 000 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolar 1616, Praha, Beneš Hübmer, 29,1 g, Ag, Janovský 17, Halačka 502, Chaura 28 var.
EF / EF | Nepatrný dvojráz. Graffiti na aversu.