Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 345

Nabídnout


Počáteční cena 3 000 €
Příklep 6 000 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolar (okolo 1613), Tři císaři habsburského rodu, Praha, Beneš Hübmer, 28,98 g, Ag,
Velmi vzácný!, Janovský 12, Dietiker 521, Halačka 498, Chaura 19.
about EF / about EF | Stopa po závěsu.