Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 340

Nabídnout


Počáteční cena 10 000 €
Příklep 11 000 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

2 Tolar 1616, Praha, Beneš Hübmer, 58,47 g, Ag,
Extrémně vzácný!, Ex Meister & Sonntag 1/2004, # 307 (Dietiker Collection), Janovský 26, Dietiker 528, Halačka 496, Chaura 14.
about EF / EF | Jemně hlazen v ploše. Podložní lístek Dietiker