Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 338

Nabídnout


Počáteční cena 10 000 €
Příklep 14 000 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

2 Tolar 1612, Praha, Beneš Hübmer, 58,15 g, Ag,
Extrémně vzácný!, Ex Meister & Sonntag 1/2004, # 305 (Dietiker Collection), Janovský 25, Dietiker 525, Halačka 495, Chaura 12.
good VF / about EF | Pěkná patina. Podložní lístek Dietiker.