Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 312

Nabídnout


Počáteční cena 10 000 €
Příklep 19 000 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolar 1602, Praha, Hans Lasanz, 28,98 g, Ag,
Extrémně vzácný!, Ex Meister & Sonntag 1/2004, # 255 (Slg. Dietiker), Janovský 40, Dietiker 385, Halačka 312, Chaura 327 var..
about EF / about EF | Pěkná patina. Starý podložní lístek Dietiker.