Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 288

Nabídnout


Počáteční cena 40 000 €
Příklep 80 000 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

2 Tolar 1582, České Budějovice, Kryštof Schönfeld, 56,81 g, Ag,
Unikát!, Janovský –, Dietiker –, Halačka –, Chaura – (jako 742 – shodné razidlo / like 742 – the same die).
good VF / good VF | Výjimečný exemplář! Ze staré sbírky. Stopa po závěsu. Ražen stejnými razidly jako Tolar 1582, položka 294 této aukce.