Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 272

Nabídnout


Počáteční cena 3 000 €
Příklep 7 500 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

60 Grajciar 1568, Praha, Jan Harder, 24,59 g, Ag,
Vzácný!, Janovský 11, Dietiker 212, Halačka 174a, Chaura 13 var..
about UNC / about UNC | Kabinetní kus se zrcadlovým leskem v plochách.