Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 265

Nabídnout


Počáteční cena 500 €
Příklep 1 700 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolar 1575, Jáchymov, Jiří Geitzköfler, 28,58 g, Ag, Janovský 29, Halačka 230, Chaura 171.
about EF / about EF | Hlazené plochy na aversu. Stopa po závěsu (?).