Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 264

Nabídnout


Počáteční cena 8 000 €
Příklep 9 000 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolar 1575, České Budějovice, Tobiáš Gebhart, 28,68 g, Ag,
Velmi vzácný!, Ex Meister & Sonntag, 1/2004, # 185 (Slg. Dietiker), Janovský 19, Halačka 254, Chaura 214 var..
good VF / about EF | Drobné stopy koroze. Starý podložní lístek Dietiker.