Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 250

Nabídnout


Počáteční cena 800 €
Příklep 3 600 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

60 Krejcar 1564, Praha, Jan Harder, 24,57 g, Ag,
Vzácný!, Janovský 29, Dietiker 39, Halačka 31, Chaura 33.
good VF / about EF | Mírně nedoražený. Nepatrný dvojráz.