Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 248

Nabídnout


Počáteční cena 800 €
Příklep 4 600 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

1/2 Tolar 1557, Praha, Ludvík Neufahrer, 14,39 g, Ag,
Extrémně vzácný!, Ex Rauch 75/2005, # 1900, Janovský 13, Halačka 20, Chaura 11 var..
good VF / about EF | Nepatrný dvojráz.