Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 245

Nabídnout


Počáteční cena 1 500 €
Příklep 1 700 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolar 1561, Jáchymov, Ruprecht Puellacher, 28,9 g, Ag, Janovský 89, Dietiker 153, Halačka 115, Chaura 260 var..
good EF / good EF | Ražební lesk v plochách. Drobná chyba střížku. Drobné stopy koroze.