Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 244

Nabídnout


Počáteční cena 600 €
Příklep 1 200 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolar 1560, Jáchymov, Ruprecht Puellacher, 28,59 g, Av, Janovský 89, Dietiker 153, Halačka 115, Chaura 257.
about EF / about EF | Drobná chyba střížku. Stopy koroze.