Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 237

Nabídnout


Počáteční cena 1 200 €
Příklep 3 200 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolar 1549, Jáchymov, Ruprecht Puellacher, 28,91 g, Ag,
Vzácný!, Janovský 86 (zde pouze / here only 1548), Dietiker 148, Halačka 113, Chaura 228 var./227.
good EF / good EF | Pěkná patina. Ražební lesk v plochách. Drobné stopy koroze. Nepatrný dvojráz. Nepatrná chyba střížku.