Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 235

Nabídnout


Počáteční cena 800 €
Příklep 1 700 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolar 1549, Jáchymov, Ruprecht Puellacher, 28,65 g, Ag,
Vzácný!, Janovský 86 (zde pouze / here only 1548), Dietiker 148, Halačka 113, Chaura 228 var./227.
about EF / about EF | Nepatrný dvojráz. Lakovaný.