Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Středověk Bohemika

Položka 211

Nabídnout


Počáteční cena 3 000 €
Příklep 6 000 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolar 1526, Jáchymov, Wolf Sturz, 28,79124499 g, Ag,
Vzácný!, Ex UBS 66/2006, # 1806, Pavlíček – Schön XXI/29, Davenport 8142, Chaura 154 var..
about EF / about EF | Pěkná patina. Nepatrný dvojráz.