Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Středověk Bohemika

Položka 182

Nabídnout


Počáteční cena 4 000 €
Příklep 9 500 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Florén, Lucemburk, 3,52 g, Au,
Velmi vzácný!, Castelin 4-5 var., Friedberg 1, Pánek II.3.
about EF / good VF | Mírně nedoražený. Mincmistrovská zn. přilba.