Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Středověk Bohemika

Položka 148

Nabídnout


Počáteční cena 2 000 €
Příklep 5 500 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Denár, Na aversu vyobrazena Boží/panovníkova ruka s dýkou. Na reversu pelikán s hlavou směřující dolů, 1,15 g, Ag,
Velmi vzácný!, Ex Meister & Sonntag 1/2004, # 9 (Dietiker Collection), Cach 159, Šmerda 60.
EF / EF | Pěkná patina. Výjimečný exemplář! Mírně nedoražený.