Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Nabídnout


Počáteční cena 1 200 €
Příklep 2 600 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Statér (1. stol. př. Kr.), Lopatkovitý typ, 6,23 g, 16,4-18,4 mm, Au,
Vzácný!, Lanz –, Flesche –, Kostur – Gášpár 209 var..
EF / good EF