Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Nabídnout


Počáteční cena 8 000 €
Příklep 13 000 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Statér (2. polovina 3. stol. př. Kr.) (?), Typ Athéna / postava s orlem, 5,87 g, 15 mm, Au,
Extrémně vzácný!, Paulsen –; Kellner 1990, č. 2184; Lanz –; Flesche –; Kostur – Gášpár –.
about EF / EF | Drobné stopy koroze. Lícní obraz byl pravděpodobně inspirován třetinou statéru typu Athéna Alkidemos. Vzhledem k vysoké ryzosti 98,3/98,2 % se s velkou pravděpodobností jedná o ražbu z 2. poloviny 3. století nebo z přelomu 3. a 2. století př. Kristem.