Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Nabídnout


Počáteční cena 700 €
Příklep 2 400 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

1/8 Statéru (2./1. stol. př. Kr.), Typ Staré Hradisko, 0,86 g, 9 mm, Au,
Velmi vzácná!, Paulsen 132–133, Lanz –, Flesche –, Kostur – Gášpár 150 var..
good EF / good EF | Výjimečný exemplář! Ražební lesk v plochách.