Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Nabídnout


Počáteční cena 10 000 €
Příklep 30 000 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

1/3 Statéru (1. pol. 2. stol. př. Kr.), Typ kanec, 2,62 g, 11-13 mm, Au,
Extrémně vzácná!, Paulsen 255 var., Lanz –, Flesche –, Kostur – Gášpár 20 var., Militký II:28.2/1.
about EF / about EF | Drobné škrábance.