Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Nabídnout


Počáteční cena 200 €
Příklep 2 800 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Statér – suberát (1. stol. př. Kr.), Mušlový typ, 5,8 g, 16-17 mm, Au–AE,
Velmi vzácný!, Paulsen 382, 689 var.; Lanz 52 var.; Flesche 477 var.; Militký 2015, 76–78 var.; Kostur – Gášpár 137.1–2 var..
EF / EF | Přiřazení do Čech je nejednoznačné. Může se jednat o suberát napodobující statér bratislavského oppida.